Anna-Lena Ljung

My research is mainly directed towards the fluid and heat transformation in porous materials, as applied to drying of iron ore pellets. The aim is to develop models that can be applied to drying of both discrete pellets as well as pellets building a bed. Applying detailed calculation models different phases of drying can be determined considering parameters as air temperature, relative humidity of air etc.

Forskningen är främst inriktad på strömning och värmeöverföring i porösa material, med tillämpning på torkning av järnmalmspellets. Arbetet är i huvudsak numeriskt med syfte att utveckla modeller med vilka torkning av både enskilda pellets och pellets packade i en bädd kan undersökas. Med de detaljerade beräkningsmodellerna kan olika faser av torkningen fastställas och optimering med avseende på ingående parametrar såsom lufttemperatur, luftfuktighet etc. möjliggörs.

Academic exams

Ph.D. in Fluid Mechanics at Luleå University of Technology, December 8, 2010. Thesis title: Modeling drying of iron ore pellets. Supervisors: Professor Staffan Lundström (LTU), Dr. Kent Tano (LKAB) and Dr. Daniel Marjavaara (LKAB).Tech. Lic. in Fluid Mechanics at Luleå University of Technology, May 23, 2008. Thesis title: Drying of iron ore pellets –Analysis with CFD.M.Sc. Engineering Physics, Luleå University of Technology, 2006.

http://www.ltu.se/staff/a/annlju