Daniel Johansson

Examina

2003 Civingenjörsexamen Väg och Vattenbyggnadsteknik, bergteknisk avslutning

2008 Teknisk licentiatexamen