Jesper Stjernberg

Should be in english here.

Jag heter Jesper Stjernberg och är född och uppvuxen i Filipstad. Jag flyttade till Luleå år 2001 för att påbörja civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik (matematisk inriktning) på Luleå Tekniska Universitet (LTU), vilken jag slutförde 2006. Mitt examensarbete utförde jag åt LKAB, där jag undersökte olika typer av tegels resistans mot infiltration av slagg. Detta ledde fram till att jag fick min nuvarande doktorandtjänst vid Avdelningen för Materialteknik på LTU; planerad disputation är under hösten 2011. Under min doktorandtid har jag haft fördelen att jobba inom projekt i samarbete med LKAB, vilket gett mig ingenjörsmässig erfarenhet samt flera bra kontakter inom LKAB.

CV - Jesper Stjernberg