mattias Vesterlund

presentation in swedish;

Personpresentation Mattias Vesterlund

Jag är född i Älvsbyn 1980 tog min civilingenjörsexamen 2007 i Uppsala inom energisystem.  Jag har arbetat som  elektriker och energi konsult innan min anställning 2011 på Luleå Tekniska Universitet. Där har jag nu en doktorandtjänst på avdelningen för Energivetenskap,  och tillhör processintegrationsgruppen.