Pär Jonsén

Research is focused on non-linear finite element simulation, particle based methods like smoothed particle hydrodynamics (SPH) and particle finite element method. Main application areas are modelling of different granular processes, fluid structure interaction, silo problems and pulp. Powder compaction, milling of minerals and development of experimental methods are common problems.

Main areas are development of material models, energy based crack models, damage in green bodies, crack energy measurements and studying of stress fields in the powder pressing process. Combining of different numerical methods into global physically realistic models are an important area of research. Residual stress fields, green strength and density distributions in green bodies are also studied.

My main hobbies are running, cross country skiing, alpine skiing, mountain hiking, book reading and travelling.

Forskningen är fokuserad på icke-linjär finita elementsimulering, distinkt element metoden, punktbaserade kontinuums metoder så som smoothed particle hydrodynamics (SPH) och partikel finita element (PFEM). Dessa metoder används i modellering av olika granulära processer, fluid-struktur interaktion och modellering av pulpvätskor. Pulverkompaktering, malning av malm, siloproblem samt sprick och utmattningsproblem är några av de processer som studeras.

Huvudområden är utveckling av materialmodeller, energibaserade sprick-modeller, skadeeffekter i grönkroppar, mätning av sprick-energier och undersökning av spänningsfält i pulverkompakteringsprocessen. Kombinering av olika numeriska metoder för fysikaliskt realistiska globala modeller är också ett fokusområde. Även utveckling av experimentella metoder och experimentella mätningar inom olika processer ingår.

Mina huvudsakliga fritidsintressen är löpning, längdskidåkning, alpin skidåkning, fjällvandring, läsa böcker och resa.

http://www.ltu.se/staff/p/parj-1.12049