Coming Events

Page for events


Previous events

 • 2019-01-17

  Ledningsgruppsmöte 2019-01-17

  Mötet sker i form av ett videomöte från videorum på Svartövägen LKAB (Luleå), samt vid behov från LKAB-videorum i Kiruna och Malmberget. Ansökningar om medel från HLRC ska ha inkommit senast två veckor innan mötet. Notera att krav finns att projektansökan ska vara "förankrad" i LKAB pss att...

 • 2018-11-08

  Dissertation Erik Hidman

  I sal E632 på LTU kommer Erik försvara sin avhandling med titeln: Attractiveness in Urban Design: A Study of Production of Attractive Places   Read his thesis

 • 2018-10-04

  Ledningsgruppsmöte HLRC

    I form av videomöte. De som önskar söka medel kontaktar antingen ledningsgruppens ordförande Jan Lundgren LKAB eller administratören Lars Nilsson

 • 2018-06-11

  Dissertation Kamesh Sandeep

    link to/länk till: Kamesh Sandeep

 • 2018-04-12

  Ledningsgruppsmöte 2018-04-12

  Årets första ledningsgruppsmöte.Två ansökningar om medel finns från Lars Gunneriusson och Fredrik Backlund. Sedan senaste mötet har Kent Tano som ordförande gått i pension och ersätts med Jan Lundgren på LKAB. Ansökningar och korrespondens kan även fortsättningsvis riktas till Lars Nilsson, som...

 • 2017-12-31

  Planerade HLRC-finansierade disputationer 2017/2018 vid LTU

  Så här ser palneringen för dessa ut. I några fall är datum fastlagt och i övriga speglar det avsikten hos Doktorand/Handledare. Sraj Banda 24 oktober 2017, Kamesh Sandeep december/januari 2017/2018, Erik Hidman 2a kvartal 2018 Jessica Vatcher 6 november 2017 Nikos Petropoulos 1:a kvartalet 2018.

 • 2017-12-31

  Kommande disputationer vid LTU under 2017

  Planned dissertations during 2017,within the HLRC-programme, taking place at Luleå University of Technology. Nuvarande preliminära planering utgår från att följande HLRC-doktorander kommer att disputera vid Luleå Tekniska Universitet, under år 2017   Mehdi Parian, Mineralteknik, april-maj 2017...

 • 2017-12-20

  Disputation Nikolaos Petropoulos 20 dec 2017

   see "Recent Articles" on home page to know more on what, where  etc.

 • 2017-11-06

  Jessica Vatcher disputerar vid LTU

  PhD-student/researcher: Jessica Vatcher Title of doctoral thesis: Listening to the Story of the Rock Mass Room: A1547 Start: kl 10.00 Summary: The need to understand rock mass behaviour has never been greater; as mining globally progresses, we encounter new rock behaviour issues. Engineers workin...

 • 2017-10-24

  Sraj Banda disputerar vid LTU

  PhD-student/researcher: Sraj Umar Banda Title of doctoral thesis: Caving Mechanisms for a Non-Daylighting Orebody Room: E246 Summary: Sublevel caving is a highly efficient underground mining method, but has the distinct disadvantage of requiring the surrounding rock to fracture and cave. As a...

 • 2017-06-15

  Mattias Vesterlund LTU Disputerar

  Disputationen sker 2017-06-15 och börjar kl 9.00 i E-husets lokal E632 vid Luleå tekniska Universitet. Själva disputationen är alltid offentlig, dvs öppen för allmänheten. Lite formalia information : En doktorsdisputation börjar med att opponenten, som utsetts av fakulteten på LTU, under ca 30 mi...

 • 2017-05-09

  Mehdi Parian disputerar

  Disputation i F531 vid LTU. Avhandlingen finns tillgänglig på; http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1085691&dswid=-1310

 • 2017-02-28

  Ledningsgruppsmöte 2017-02-28

  Årets första ledningsgruppsmöte kommer att hållas i form av ett videomöte på LKABs verksamhetsplatser i Luleå (Svartövägen), Kiruna FK532 samt Malmberget FC260. Eftersom denna dag är semmeldagen så hoppas vi att kunna avnjuta varsin semla till kaffet.

 • 2016-11-08

  HLRC-dagen 2016

  The HLRC-dagen will take place in Malmberget at LKAB Forskningscenter, showroom. Researchers at Luleå University of Technology are presenting their ongoing or newly closed HLRC-projects. Results with potential or specific use for LKAB are being demonstrated.  Agenda 8 nov FC Malmberget  ...

 • 2015-09-16

  HLRC-dagen 2015

  Wednesday the 16th of September there will be presentations of ongoing HLRC-projects. The meeting takes place at LKAB Research Centre in Malmberget. Useful results and possible or obvious applications/benefits of this research can and will have implications for LKAB in its everyday and long...

 • 2015-04-20

  1st HLRC Steering Committé in 2015

  The first Steering Committé for this year will take place on the 20th of April. The form for this meeting is Viedo Conference, with members attending from LKAB Kiruna, Malmberget and Luleå together with members from LTU Luleå. Meeting agenda is not yet fixed. However, items on the agenda will be...

 • 2014-02-18

  HLRC Steering Committe's meeting

  The first meeting in this year will deal with evaluation of the HLRC centre activities.

 • 2013-09-27

  Magnus Westerstrand - Doctoral dissertation

  Place: Luleå Technical University Thesis Process Water Geochemistry and Interactions With Magnetite at the Kiirunavaara Iron Mine, Northern Sweden

 • 2013-09-06

  Cecilia Lund - Doctoral Dissertation

  On Friday September 6st 2013, starting at 10.00 Cecilia will defend her thesis in room F531 at the Technical University of Luleå. The thesis is titled; "Mineralogical, Chemical and Textural Characterisation of the Malmberget Iron Ore Deposit for a Geometallurgical Model" and downloadable in...

 • 2013-05-15

  A summary of HLRC research projects over the years

  For the board of HLRC a project summary of past and present projects, that are funded by HLRC, has been made. The summary is available for authorized persons through login on the website. External and non authorized persons should contact Kent Tano, LKAB on e-mail:  kent.tano@lkab.com

 • 2013-05-07

  HLRCs board meeting

  HLRC board meeting will take place at the new Clarion Hotel on Arlanda Airport, conference room 13th floor.

 • 2013-03-25

  Steering Committe Meeting, Videoconf.

  The meeting on the 25 of March 2013 will be in the form of a video conference meeting. The different locations are; Luleå Svartövägen, Malmberget FC 260 and Kiruna SAK 219.

 • 2012-11-20

  HLRCs Board meeting November 20th, 2012

  HLRC Board meeting for the fall period is set to be the 20th of November 2012. It will take place in LTU conference room F150B, starting at 08.30

 • 2012-11-09

  Steering Committe meeting -Videomeeting

  On Friday the 9th there will be the last steering committe meeting this year. This time committe members will be attending on a video conference line. The agenda contains both prestudy and full applications, where the full applications if approved needs to be forwarded to the board for final...

 • 2012-09-10

  Steering Committe meeting in Luleå

  On Monday 10th of September 2012 the HLRC Steering Committe will have their first fall meeting. Place is Luleå, LTU F1033. The meeting starts at 8.00 AM.

 • 2012-06-13

  HLRC Board meeting June 13th 2012

  The last board meeting before summer vacation will take place in Malmberget at the LKAB R&D station.

 • 2012-06-01

  Steering Committee meeting

  The steering committee will have the next meeting in Luleå on LTU on the 1st of June 2012. 

 • 2012-03-22

  HLRC Board meeting March 22nd, 2012

  further details/information will be posted later

 • 2012-03-13

  Academic Dissertation - Jesper Stjernberg

  On March 13th 2012 Jesper Stjernberg, a HLRC doctoral student, will defend his thesis on LTU. Details concerning time and place will be posted on; http://www.ltu.se/ltu/calendar/Disputationer-lic-seminarier?l=en for details on Jespers research visit his HLRC home page.

 • 2012-01-30

  Steering Committee Meeting

  Year 2012 first steering committee meeting will take place at LTU.

 • 2011-12-01

  Board meeting in Malmberget

  The HLRC Board will have their winter meeting in Malmberget. On that meeting it will be decided which project applications that shall recieve HLRC-funding. 

 • 2011-11-30

  Common HLRC-day with LKABs R&D Dept

  "HLRC dagen" - this year HLRC will have a common theme day with LKABs R&D Dept at the Dundret Conference facility. The theme for this day is "Open Innovation". Event date is November 30th 2011. This gives you as a HLRC-funded researcher an opportunity to mingle and network with LKAB-researchers...

 • 2011-11-07

  Steering Committe Meeting

  On monday the 7th of Nov. 2011, the steering Committe will have a meeting at LTU to decide on new applications

 • 2011-10-17

  Steering committe meeting in Luleå

  The steering committe for HLRC will have a meeting at LTU starting at 12 AM. 

 • 2011-10-14

  Academic Dissertation for Elisaveta Potapova

  HLRC funded Elisaveta Potapova will perform her Academic Dissertation  Title: Adsorption of surfactants and polymers on iron oxides: implications for flotation and agglomeration of iron ore Time: October 14th 2011 at  10 AM,  Place:  LTU  room C305 Opponent: Prof. J.-F. Boily, Umeå University

 • 2011-09-07

  Board meeting in Malmberget

  HLRC Board will have their fall meeting in Malmberget. At the same time LKAB will inagurate the new Agglomeration Laboratory. New research applications will be evaluated and  funding discussed and decided by the board.

 • 2011-08-25

  Steering group meeting in Kiruna

  HLRC steering group will have a meeting in Kiruna on August 25th where new applications will be discussed and for limited applications funding decisions will be determined. Application of a more complex nature or involving funding over a longer time period, recommendations will be forwarded to th...

 • 2011-05-04

  Swedish Mining Research Days at Kulturens Hus in Luleå

  May 4th is the general meeting, "Innovations for Sustainable Mining", and May 5th the specialized meeting with more details from the ongoing national Swedish Mining Research Programme. The meeting also gives opportunity to meet with people from the mining industry and associated industries as wel...

 • 2011-04-14

  HLRC Board Meeting

  HLRC board scheduled spring meeting. On this meeting they will decide on funding of new research applications.

 • 2011-03-25

  HLRC Steering committee meeting

  In addition to ordinary agenda, the new HLRC website recently launched will be presented to the steering committee. The meeting takes place at Luleå Technical University (LTU) starting at 10.00.

 • 2011-03-17

  Lundbohmdagen 2011 på LTU

  Lundbohmdagen den 17 mars 2011 vid Luleå tekniska universitet. LTU, med stöd från stålindustrins branschorganisation Jernkontoret och Industriell miljö-och processtekniks fadderföretag (Billerud, Boliden, LKAB, SCA, Smurfit Kappa, SSAB) bjuder in elever från Norrbottens och norra Västerbottens...

 • 2011-02-23

  Xiaofang Yang (HLRC-researcher) presents thesis in Physical Chemistry

  Thesis: Interaction of magnetite with soluble silicates and bentonite: implications for wet agglomeration of magnetite concentrate" . Start time:   February 23 2011, at 10:15 AM Location: Room  C305, Luleå Tech. Univ., Luleå, Sweden If you want to know more; http://www.ltu.se/kalendarium/d1454/d1...

 • 2011-02-08

  Conference in Minerals Engineering

  The annual "Conference in Minerals Engineering" will take place 8-9 February 2011 in the City Hall of Luleå, Sweden. Further information and conference programme can be found on the website.

 • 2011-02-07

  Workshop in Geometallurgy

  At the beginning of February, when it is getting really frosty in Northern Sweden, the time has come for the annual Conference in Minerals Engineering at the Luleå City Hall. In connection with this a pre-conference in Geometallurgy will take place at the Luleå University of Technology