Dissertation Erik Hidman

I sal E632 på LTU kommer Erik försvara sin avhandling med titeln: Attractiveness in Urban Design: A Study of Production of Attractive Places

 

Read his thesis