Kommande disputationer vid LTU under 2017

Planned dissertations during 2017,within the HLRC-programme, taking place at Luleå University of Technology.

Nuvarande preliminära planering utgår från att följande HLRC-doktorander kommer att disputera vid Luleå Tekniska Universitet, under år 2017

 

Mehdi Parian, Mineralteknik, april-maj 2017

Kamesh Sandeep, Processmetallurgi, hösten 2017

Jessica Vacher, Geoteknologi, juni 2017

Nikolaos Petropoulus, Geoteknologi, juni 2017

Mattias Westerlund, Energiteknik, juni 2017

Sraj Banda,  Geoteknologi, hösten 2017

Erik Nilsson, Materialteknik, våren 2017

HLRCs ledningsgrupp påpekar i sammanhanget att varje doktorand utöver disputationen även ska presentera sitt arbete på någon av LKABs verksamhetsplatser. Detta bör ske i tidsmässigt nära anslutning till disputationen.

The Steering Group of HLRC would like to emphasize that each doctoral student besides the dissertation at LTU are also requsited to present his/her doctoral work at one of LKABs production sites.