Ledningsgruppsmöte 2019-01-17

Mötet sker i form av ett videomöte från videorum på Svartövägen LKAB (Luleå), samt vid behov från LKAB-videorum i Kiruna och Malmberget. Ansökningar om medel från HLRC ska ha inkommit senast två veckor innan mötet. Notera att krav finns att projektansökan ska vara "förankrad" i LKAB pss att medarbetare från LKAB ska ha accepterat att ingå som LKAB-kontakt i projektet.