Ledningsgruppsmöte HLRC › Coming Events › HLRC

Ledningsgruppsmöte HLRC

 

I form av videomöte. De som önskar söka medel kontaktar antingen ledningsgruppens ordförande Jan Lundgren LKAB eller administratören Lars Nilsson