Ledningsgruppsmöte 2018-04-12

Årets första ledningsgruppsmöte.Två ansökningar om medel finns från Lars Gunneriusson och Fredrik Backlund.

Sedan senaste mötet har Kent Tano som ordförande gått i pension och ersätts med Jan Lundgren på LKAB. Ansökningar och korrespondens kan även fortsättningsvis riktas till Lars Nilsson, som kvarstår som administratör för hemsida och kontaktman för ansökningar mm. Lars har e-postadress: braennaren@gmail.com.

Vi tackar Kent för ett gediget och engagerat arbete som han lagt ner för att göra HLRC till en bra länk och för att samarbetet mellan Universitetet och LKAB håller en mycket hög forsknings- och utvecklingskvalitet.