Lundbohmdagen 2011 på LTU

Lundbohmdagen den 17 mars 2011 vid Luleå tekniska universitet.

LTU, med stöd från stålindustrins branschorganisation Jernkontoret och Industriell miljö-och processtekniks fadderföretag (Billerud, Boliden, LKAB, SCA, Smurfit Kappa, SSAB) bjuder in elever från Norrbottens och norra Västerbottens gymnasieskolor för att  under gemytliga former få inblick i LTU:s civilingenjörsprogram Industriell miljö- och processteknik. Evenemanget kommer att bestå av föreläsningar, utbildningsinformation, demonstrationer och en gemensam middag. Arrangörerna bjuder på resa, logi och uppehälle under Lundbohmdagen.

 

Inbjudan gäller elever i årskurs 3 på NV- och T- programmet som läst MaE, lärare samtstudie- och yrkesvägledare (SYV). Skolan ska utse elever som är intresserade av Industriell miljö- och processteknik vid Luleå tekniska universitet. Varje skola erbjuds sända mellan 5-10 elever, samt 1 lärare och 1 SYV.