Mattias Vesterlund LTU Disputerar

Disputationen sker 2017-06-15 och börjar kl 9.00 i E-husets lokal E632 vid Luleå tekniska Universitet. Själva disputationen är alltid offentlig, dvs öppen för allmänheten.

Lite formalia information: En doktorsdisputation börjar med att opponenten, som utsetts av fakulteten på LTU, under ca 30 min sammanfattar doktorandens arbete och resultat. Därefter lägger opponenten fram sina frågor till opponenten, som denne besvarar. Efter att respondenten fått tillfälle att bemöta opponentens argument ges tillfälle för var och en av de närvarande att framställa sina frågor till respondenten.  Därefter vidtar betygsnämndens arbete som beslutar att godkänna eller underkänna avhandlingen och respondentens försvar.

Avhandlingen har titeln: “District heating system analysis and challenges within the urban transformation of Kiruna”

 

In English

On the 15th of June at 9:00 o’clock Mattias Vesterlund will present and defend his doctoral thesis “District heating system analysis and challenges within the urban transformation of Kiruna” in E632 (studion at LTU).