Planerade HLRC-finansierade disputationer 2017/2018 vid LTU

Så här ser palneringen för dessa ut. I några fall är datum fastlagt och i övriga speglar det avsikten hos Doktorand/Handledare.

  1. Sraj Banda 24 oktober 2017,
  2. Kamesh Sandeep december/januari 2017/2018,
  3. Erik Hidman 2a kvartal 2018
  4. Jessica Vatcher 6 november 2017
  5. Nikos Petropoulos 1:a kvartalet 2018.