BERGFORSK Prize for best Doctoral Thesis to Rickard Jolsterå

Tags

The swedish BERGFORSK foundation selected the best 2012 Doctoral Thesis.

Winner was Rickard Jolsterå - a HLRC funded student.

Rickard Jolsterå

Motivering : Bergforsk 2012 Bästa doktorsavhandling

 

”Surface Reactions of Magnetite and Maghemite with Dissolved and Added Ions in Process Water”

abstract only in swedish 

Vid framställning av så kallade gröna magnetitpellets har processvattnets sammansättning stor inverkan på selektiviteten vid apatitflotation, men även på den efterföljande agglomereringsprocessen och den slutliga kvalitén på gröna pellets.

Rickards arbete har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att öka vår förståelse av dessa mekanismer. Bland resultaten kan nämnas klarläggandet av en effektiv adsorption av magnesiumjoner.

Adsorberade magnesiumjoner från andra processmineral som olivin, bidrar därigenom till förbättrad selektivitet vid flotation. Arbetet har också utvecklat möjligheterna att modellera och i förlängningen simulera interaktionerna mellan olika partikelytor och processvattenkomponenter.

Rickard har visat stor uthållighet och självständighet under sitt arbete. Han har också initierat samarbete med andra grupper med närliggande forskningsverksamhet, vilket resulterat i gemensamt publicerade resultat och ett vidgat perspektiv på de olika problemställningarna.