HLRC-Doctor recieves prestigeous award

Tags

The former HLRC-funded doctoral student Mattias Wimmer, today a member of the R&D Dept of LKAB has recieved a prestigeous award. His thesis was awarded as the best Doctoral Thesis of year 2012 by the Norrbotten Research Board (Norrbottens Forskningsråd).  Here follows the motivation in swedish:

Norrbottens Forskningsråds Pris

Matthias Wimmer fick Norrbottens Forskningsråds pris till Curt Boströms ära för den bästa doktorsavhandlingen vid Luleå Tekniska Universitet 2012. Matthias har avlagd sin doktorsexamen i ämnet Berganläggningsteknik med titeln: ”Towards understanding breakage and flow in sublevel caving (SLC) - Development of new measurement techniques and results from full-scale tests”.

- Det var mycket glädjande att få ta emot ett pris som främjar forskningen i länet Norrbotten, säger Matthias. Jag är mycket tacksam att jag fick utföra ett unikt projekt där forskningsarbetet på universitetet kombinerades med fältarbete hos gruvföretaget LKAB, som i sin tur har direkt nytta av forskningsresultaten. I detta sammanhang tackar jag LKAB för ovanligt stor stöd i form av personal och materiella resurser.

Norrbottens Forskningsråds pris till Curt Boströms ära delas mellan teknologie doktorerna Miguel Castaño Arranz och Matthias Wimmer.

Juryns motivering

Matthias Wimmer har kartlagt gruvbrytningsmetoder genom att studera sprängsalvors funktion, fragmentering och rasflöde.och disputerade i december 2012 i ämnet Berganläggningsteknik på en avhandling med titeln: ”Towards Understanding Breakage and Flow in Sublevel Caving (SLC). Development of new measurement techniques and results from full-scale tests”.

I avhandlingen modelleras skivrasbrytning i järnmalmsgruvan i Kiruna. Viktiga delprocesser som sprängsalvornas funktion, malmens fragmentering och rasflödet har studerats för att optimera malmutbytet och minska gråbergsinblandningen. Nya mätmetoder har utvecklats, fullskaleförsök har utförts och delprocesserna har analyserats, vilket tillsammans möjliggör ökad förståelse och förbättring av processen