HLRC-doktorand Erik Nilsson Disputerar 28 april 2017

Tags

På avdelningen för Materialteknik vid LTU, Luleå Tekniska Universitet, kommer inom kort Erik Nilsson, som är en HLRC-doktorand, att framlägga sin avhandling för disputation, som äger rum i sal E632 på Universitetet och sker på engelska. Disputationen är öppen för allmänheten och intresserade.

Avhandlingen har titeln;

Degradation Mechanisms of Heat Resistant Steel at Elevated Temperatures: In an Iron Ore Pelletizing Industry

 

För mer information besök/for more information visit;

http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1076895&dswid=4481