HLRC-doktorand Mehdi Parian disputerar 9 maj 2017

Tags

Mehdi Parian på Mineralteknik vid Luleå Tekniska Universitet kommer att framlägga sin avhandling för disputation den 9 maj i lokal F531 kl 10.00. Disputationen sker på engelska och är öppen för allmänhet/intresserade.

Mehdi är HLRC-doktorand, dvs hans avhandlingsarbete har ekonomiskt möjliggjorts via medel från Hjalmar Lundbohm Research Centre vid Luleå Tekniska Universitet.

Hans avhandling har titeln;

Development of a geometallurgical framework for iron ores – A mineralogical approach to particle-based modeling