Environmental Permitting and Regulation in the Mining Industry

LKAB Contact Anders Lundqvist    LTU Contact Patrik Söderholm
Posted in Sustainable mining

only in swedish

 

Tillståndsprövning och miljöreglering i gruvindustrin: Förutsättningar för att kombinera konkurrenskraft och miljökrav 
Detta projekt behandlar två huvudsakliga frågeställningar. Hur påverkar utformningen av miljöpröv-ningen gruvindustrins förutsättningar att kombinera konkurrenskraft och miljökrav, och på vilka sätt skulle prövningen kunna reformeras för att göras mer ändamålsenlig?
Frågorna har såväl vetenskaplig som praktisk relevans. Tidigare forskning betonar bl.a. betydelsen av miljöregleringars utformning (t.ex. flexibilitet, långsiktighet, förekomsten av stat-industri samarbete etc.) samt hur dessa implementeras i praktiken (t.ex. reglerande myndigheters kompetens, infor-mationsöverföring etc.). Den individuella miljöprövningen av svensk industri enligt Miljöbalken har dessutom fått utstå kritik. Mycket av denna kritik rör frågor som betonas I tidigare forskning, t.ex. brist på samordning mellan myndigheter, samt långdragna process som riskerar “stänga viktiga investeringsfönster”.
I projektet utgår vi från ett “investerarperspektiv” på miljölagstiftningen, och projektet syftar specifikt till att: (a) klarlägga och analysera förhållandet mellan de olika författningar och prövningar – inte minst miljörelaterade – som påverkar gruvindustrin i Sverige; (b) jämföra den existerande miljöprövningen med motsvarande processer i andra viktiga gruvländer (Finland, Kanada, Australien; samt under tiden innan Miljöbalkens introduktion i Sverige; (c) utveckla och tillämpa en metodik för att bedöma effekterna av olika typer av miljöregleringar på gruvindustrins – och speciellt LKABs – konkurrenskraft. 
Projektet kommer att generera ny kunskap om effekterna av olika sätt att utforma och implementera miljökrav, samt hur dessa kan påverka gruvindustrins förutsättningar att kombinera konkurrenskraft med ett ambitiöst miljöarbete. 
I projektet kombineras kompetens inom nationalekonomi, ekonomisk historia, och miljörätt, och projektgruppen består av Patrik Söderholm (professor i nationalekonomi), Maria Pettersson (lektor i rättsvetenskap), Kristina Söderholm (biträdande professor i teknikhistoria), samt Lars Bäckström (doktorand i miljörätt). Gruppen har tillsammans en bred erfarenhet av att studera ovanstående frågor, och har genomfört ett stort antal studier om tillståndsprövning, industrins miljöanpassning samt olika miljöpolitiska styrmedels effekter på industriell verksamhet. 

Tillståndsprövning och miljöreglering i gruvindustrin: Förutsättningar för att kombinera konkurrenskraft och miljökrav 

Detta projekt behandlar två huvudsakliga frågeställningar. Hur påverkar utformningen av miljöpröv-ningen gruvindustrins förutsättningar att kombinera konkurrenskraft och miljökrav, och på vilka sätt skulle prövningen kunna reformeras för att göras mer ändamålsenlig?
Frågorna har såväl vetenskaplig som praktisk relevans. Tidigare forskning betonar bl.a. betydelsen av miljöregleringars utformning (t.ex. flexibilitet, långsiktighet, förekomsten av stat-industri samarbete etc.) samt hur dessa implementeras i praktiken (t.ex. reglerande myndigheters kompetens, infor-mationsöverföring etc.). Den individuella miljöprövningen av svensk industri enligt Miljöbalken har dessutom fått utstå kritik. Mycket av denna kritik rör frågor som betonas I tidigare forskning, t.ex. brist på samordning mellan myndigheter, samt långdragna process som riskerar “stänga viktiga investeringsfönster”.
I projektet utgår vi från ett “investerarperspektiv” på miljölagstiftningen, och projektet syftar specifikt till att: (a) klarlägga och analysera förhållandet mellan de olika författningar och prövningar – inte minst miljörelaterade – som påverkar gruvindustrin i Sverige; (b) jämföra den existerande miljöprövningen med motsvarande processer i andra viktiga gruvländer (Finland, Kanada, Australien; samt under tiden innan Miljöbalkens introduktion i Sverige; (c) utveckla och tillämpa en metodik för att bedöma effekterna av olika typer av miljöregleringar på gruvindustrins – och speciellt LKABs – konkurrenskraft. 
Projektet kommer att generera ny kunskap om effekterna av olika sätt att utforma och implementera miljökrav, samt hur dessa kan påverka gruvindustrins förutsättningar att kombinera konkurrenskraft med ett ambitiöst miljöarbete. 
I projektet kombineras kompetens inom nationalekonomi, ekonomisk historia, och miljörätt, och projektgruppen består av Patrik Söderholm (professor i nationalekonomi), Maria Pettersson (lektor i rättsvetenskap), Kristina Söderholm (biträdande professor i teknikhistoria), samt Lars Bäckström (doktorand i miljörätt). Gruppen har tillsammans en bred erfarenhet av att studera ovanstående frågor, och har genomfört ett stort antal studier om tillståndsprövning, industrins miljöanpassning samt olika miljöpolitiska styrmedels effekter på industriell verksamhet.