Hur realisera systematiskt förbättringsarbete inom Teknik- och Processutveckling, med särskilt fokus på projektverksamheten

LKAB Contact Jan Lundgren    LTU Contact
Posted in Sustainable mining

Projektet som är av typen förstudie syftar till att tillskapa mer eller mindre handfasta resultat som kan nyttiggöras av LKAB.