IN-CORE: 3D In-situ characterization

LKAB Contact Erik Hjortsberg    LTU Contact
Posted in Smart pellets

(Only in swedish)

Den industriella problemställningen och områdets relevans speciellt för LKAB Järnmalmspellets har en komplex heterogen mikrostruktur, där det kan finnas stora lokala variationer vad gäller porositet och sprickbildning. Sprickor och riktigt stora porer reducerar hållfastheten i pelletsen och påverkar kvalitetsparametrar såsom LTD (Low Temerature Disintegration) och RUL (Reduction Under Load), samt ökar finesgenerering. Det finns därför en stark koppling mellan denna mikrostruktur och effektutbytet i masugn (eller direktreduktionsugn), och genom att optimera produktegenskaperna kan man i förlängningen reducera både bränslekostnad och miljöpåverkan. Det är därför av yttersta vikt att förstå hur denna mikrostruktur påverkas av olika faktorer under tillverkning, såsom agglomerering, oxidation och sintring, och hur detta i nästa steg påverkar pelletsens hållfasthet och produktegenskaper.