Metod för analys och optimering av energiförsörjningen i nya Kiruna

LKAB Contact Bo Lindblom    LTU Contact Jan Dahl

Stadsomvanligen i Kiruna och Gällivare ställer stora krav på utformning av ny infrastruktur i samhället. Energiförsörjningssystemet i Kiruna måste anpassas till den nya stadsplaneringen och också utformas så att det blir energieffektivt och hållbart.

Genom att utveckla processintegrationsmodeller som omfattar energiomvandlingen i produktionsanläggningar, distribution via fjärrvärmenät och efterfrågan i nya bostadsområden som byggs med lågenergikoncept, kan olika alternativ studeras och optimeras. Samverkan inom industrin främst LKAB är mycket viktig for att kunna  nyttja produktionsanläggningar och tillgodogöra spillvärme energi som finns tillgänglig.

Projektet indelas i två faser, där fas ett omfattar utveckling av fjärrvärme modeller för nuvarande och det framtida samhället. I fas två, ska modellerna därefter utvecklas vidare och inkludera säsongslagring samt en gemensam spetslastanläggning som förser både TVAB och LKAB med värme när baslastenheterna inte räcker till. Samtliga modeller ska inkludera en systemintegration med LKAB:s interna värmenät  och produktionsenheter för att möjliggöra studier av hur optimalt värmeutbyte ser ut mellan LKAB och TVAB.