METHODS FOR ROCK MECHANICS HAZARD ASSESSMENT" IN SEISMICALLY ACTIVE MINES

LKAB Contact    LTU Contact Prof. Erling Nordlund
Posted in Sustainable mining

project abstract only in swedish

I LKABs underjordsgruva i Kiruna bryts järnmalm med metoden skivrasbrytning. Fyndigheten består av en skivformad malmkropp av rik magnetit som stupar 60 grader, den är 4 kilometer lång och i genomsnitt 80 meter bred.

Figur 1 visar en vertikalsektion genom gruvan. 

Fyndigheten är minst 1500 m djup. Gruvverksamheten påbörjade vid sekelskiftet 1900 då som ett dagbrott. Det var först år 1965 som underjordsbrytning påbörjades. Brytningen sker idag på olika djup i gruvan, i den norra delen som kallas Sjömalmen sker brytning för närvarande på 767 m avv och i resten av gruvan sker brytning på 935 och 964 m avv (markytan ligger på ca 200 m avv ovanför Sjömalmen). I takt med att gruvan går allt djupare ner i berget förändras trycket i berg och bergspänningarna kan blir högre än bergets hållfasthet, berget går i brott. Om brotten sker plötsligt frigörs energi som går ut berget i form av en tryckvåg, en så kallad seismisk händelse.