Validering av numeriska modeller för malning i roterande trumkvarnar

LKAB Contact    LTU Contact Bertil Pålsson
Posted in Smart pellets

text only in swedish

Numeriska metoder kan användas för att få ökad förståelse i många fysikaliska processer. Vid malning av malmer och mineral i roterande trumkvarnar har bland annat interaktionen mellan infodring och charge för första gången kunnat modelleras, men även tryck- och spänningsfördelningen i chargen och dess samverkan med kvarnens struktur kan modelleras. Resultaten, som publicerats och presenterats internationellt, ger en bättre förståelse för malningen som en process, se [1, 2]. På sikt finns potential att beräkna slitage och sprickpropagering i kvarnstrukturen. En vision är att en god numerisk kvarnmodell skall kunna prediktera hur malningsförhållandena ändras när infodringen blir sliten och att modellen kan användas för att optimera processparametrar därefter. En viktig del i all modellering är validering av de modeller man använder. Utan validering har modellerna inte någon relevans för industriella tillämpningar.