Magnus Nygren

Forskar om säkerhetskultur, psykosocial arbetsmiljö och olycksfallsprevention inom basindustrin, i ett projekt finansierat av centrumbildningen HLRC. Arbetade tidigare som forskningsingenjör vid Avd. för arbetsvetenskap med fokus på kompetensutveckling och lärande, samt vid det regionala FoU-projektet Attract.