Hållbar gruvdrift

Målområdet "Hållbar gruvdrift" kräver en fördjupad kännedom om malmkroppar, geomekanik, brytningsmetoder samt mineralegenskaper som kan påverka den fortsatta malmförädlingsprocessen.

Målbild "Hållbar gruvdrift"

Hållbar gruvdrift