Modeling drying of iron ore pellets

LKAB Kontakt    LTU Kontakt
Målområde Smart pellets

Forskningen är främst inriktad på strömning och värmeöverföring i porösa material, med tillämpning på torkning av järnmalmspellets. Arbetet är i huvudsak numeriskt med syfte att utveckla modeller med vilka torkning av både enskilda pellets och pellets packade i en bädd kan undersökas.

Med de detaljerade beräkningsmodellerna kan olika faser av torkningen fastställas och optimering med avseende på ingående parametrar såsom lufttemperatur, luftfuktighet etc. möjliggörs.

http://www.ltu.se/staff/a/annlju